VÅRA VÄRDERINGAR

Produktion

Vi värderar kvalitén på våra produkter väldigt högt samtidigt som vi värnar om miljön och återanvänder redan använda enheter.
Det kan vara lätt att tro att produkterna vi säljer är begagnade enheter som bara blivit putsade på ytan för att skicka iväg till nästa person att använda men så är inte fallet. Vi skulle aldrig våga ge tolv månaders garanti för något vi inte vet är hundraprocentigt välfungerande.
Produktionen är belägen i Frankrike.

Kompetens

Vår kompetens består av 250 anställda som alla specialiserat sig på elektroniska tekniker, digitala tekniker,
återvinning och rekonditionering av mobila enheter i en högteknologisk industri.

En kvalitetsmärkning

Vi är ett nystartat företag som uppfyller alla kriterier för att driva en seriös verksamhet.
För mer grundlig företagsinformation org.nummer: 969779-7638 http://www.allabolag.se/9697797638/verksamhet

Våra produkter och tjänster är märkta och garanteras i enlighet med följande ISO-standarder: ISO14001 – ISO9001* – ISO27001*.
Företagets strävan är att endast använda återvunna orginalkomponenter i fabrikerna.

*Genomgår certifiering.

Struktur

Säkra produktionsanläggningar.
Laboratorier med fullt utrustade salar.
Moderna kontor som uppmuntrar till stolthet i företaget.

Anställda

Ledningsgruppen, som leds av Jullien Beranger och David Axegren, sätter en ambitiös tillväxtstrategi baserad på våra värderingar om innovation, djärvhet och prestanda.
Specialiserade chefer inspirerar och motiverar inom vart och ett av våra kompetensområden.
En forsknings- och utvecklingsavdelning i ständig utveckling.

Verktyg

Moderna verktyg för utveckling och stor produktionskapacitet.
IT-avdelning som utvecklats internt och är flexibel och engagerad.
Uppdaterad och banbrytande utrustning.